Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje na współpracę nauki i firm

Konkurs zorganizowano w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Programu Kapitał Ludzki w województwie opolskim.

Pula środków przeznaczona na konkurs wynosi ponad 6,3 mln zł. Dofinansowanie może pokryć 100 proc. kosztów projektu.

Dotację można przeznaczyć na staże i szkolenia pracowników firm w jednostkach naukowych, a także przedstawicieli nauki w firmach. W ramach projektu możliwe jest też tymczasowe zatrudnienie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw wysoko wykwalifikowanego personelu.

Możliwe jest też zdobycie dotacji na wdrożenie technologii czy przedsięwzięć innowacyjnych w firmach.

Po szczegółowe informacje dotyczące naboru kliknij tutaj.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Wersja XML