Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

7.3_II O projekcie

 

EFS Opol i opis LOGO - kolor.png


 

Powiat Kluczborski
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości

realizuje projekt

pn. "Wsparcie na starcie” dla osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą.


 

Projekt realizowany na terenie woj. opolskiego, w okresie od 01.12.2018 - 30.09.2022.
 

Celem głównym projektu jest stworzenie na obszarze województwa opolskiego 62 trwałych miejsc pracy (firm) dzięki bezzwrotnym środkom na założenie działalności gospodarczej.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz biernych zawodowo w wieku od 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, w tym zwłaszcza:

oraz do osób pracujących w wieku od 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, w tym:

W ramach projektu możesz otrzymać:

 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 2 192 850,53 PLN

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

Wersja XML