Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

8.3 Kontakt


RPO+OPO+EFS+KIP.png

Projekt : „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”  Współfinansowany  przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach  działania 8.3 Wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork

tel./fax 77 456 32 60

email:

strona:  www.inkubatorkluczbork.pl

 

Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie

Rynek 2, 46- 220 Byczyna

tel./fax  77 414 45 11

email : 

strona: www.spoldzielnia.byczyna.pl

 

 

Wersja XML