Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na turystykę w opolskim.

Kto może składać wnioski:


Dofinansowanie można otrzymać na realizację projektów o oddziaływaniu ponadregionalnym promujących zasoby turystyczne województwa opolskiego.
Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy jak i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 28 lutego 2015 r.

Procent dofinansowania projektu:

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85 proc.;
Dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 100 proc.

Więcej informacji

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Wersja XML