Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy do współpracy...

 

wspolpraca.jpeg


Zapraszamy do współpracy jednostki samorządu terytorialnego, mikro- i małe firmy, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne zamierzające założyć działalność gospodarczą.


Oferujemy:

·          opracowywanie i przygotowanie studium wykonalności,

·          pomoc w przygotowaniu wniosków inwestycyjnych tzw. "twardych", wniosków aplikacyjnych tzw. "miękkich",

·          pomoc w przygotowaniu biznes planów, prognoz finansowych oraz montaży finansowych,

·          doradztwo księgowe, prawne, gospodarcze i marketingowe,

·          doradztwo biznesowe,

·          wynajem sali konferencyjnej.

 

 

 

Wersja XML