Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór doradców w zakresie wsparcia MRR.

W tej sprawie prowadzone jest postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym koncesji na roboty budowlane lub usługi, oraz zagadnień dotyczących wdrażania projektów i programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje odnośnie zamówienia wraz ze stosowną dokumentacją mogą Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Wersja XML