Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PARP "Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych".

Projekt systemowy PARP pt. „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”, który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w dniu 25 października 2012 r. został zatwierdzony do dofinansowania.

Projekt adresowany jest do podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług w zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, posiadających odpowiedni potencjał ekonomiczny, organizacyjny i techniczny do świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Informujemy, że rejestracja podmiotów w Krajowym Systemie Usług prowadzona jest w trybie ciągłym i jest bezpłatna.

Szczegóły dotyczące warunków rejestracji w KSU znajdują się na stronie http://ksu.parp.gov.pl/pl/o_nas/rejestracja_w_ksu.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

 

Wersja XML