Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KIP - ważne!

KIP to inwestycja zrealizowana przez powiat kluczborski w ramach projektu „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”.

Dla kogo KIP? 

Po pierwsze: inkubator przedsiębiorczości na bazie obiektu i zaplecza technicznego pozwoli tworzyć nowe przedsiębiorstwa z sektora małej i średniej przedsiębiorczości, głównie mikro, których założycielami mogą być:

Po drugie: inkubator to idealne miejsce rozwoju małych lokalnych firm już istniejących bądź dopiero powstałych, które obniżając koszty swojej działalności na starcie, będą mogły zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na inwestycje rozwojowe, w tym tworzenie nowych miejsc pracy

Po trzecie: inkubator stanowi ważny lokalnie punkt informacji i edukacji gospodarczej, kształcenia i rozwoju, doradztwa skierowanego do sektora małej i średniej przedsiębiorczości. Poprzez jego działalność możliwe jest tworzenie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych i bezrobotnych.

Po czwarte: inkubator może wspierać wszelkie przedsięwzięcia społeczne, które  mogą złagodzić lub usuwać negatywne skutki bezrobocia, może działać na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu.

 

 

Wersja XML