Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zielone, efektywne inwestycje są możliwe!

Zdaniem tych trzech organizacji fundusze europejskie są często źle wydatkowane, przynoszą także negatywne skutki – np. poprzez inwestycje promujące paliwa kopalne, projekty przyczyniające się do zwiększenia emisji CO2 czy te niszczące środowisko naturalne. Obecnie trwają dyskusje nad wspólnym budżetem na lata 2014-2020, który łącznie wyniesie ponad bilion Euro. W tym kontekście przedstawiona mapa wyszczególnia regiony, z którym należy brać przykład w wydatkowaniu funduszy.

Zdaniem Markusa Trillinga “Realizacja projektów zrównoważonych, efektywnych oraz skupionych wokół ochrony środowiska naturalnego jest możliwa, widać to gołym okiem. Jest to dowód na to, że pieniądze nie muszą znikać zamienione w beton i drogi. Nowy budżet to szansa także dla tych, którym na sercu leży wyjście z gospodarczego impasu i ochrona środowiska”.

CEE Bankwatch Network, Friends of the Earth Europe i WWF Europe postulują, aby 25% kolejnego budżetu Unii Europejskiej (2014-2020) zostało przeznaczone na projekty i inicjatywy związane z budowaniem gospodarki niskoemisyjnej w całej Europie. Przyszły budżet musi wspierać inicjatywy związane z ochroną środowiska, zmniejszeniem zużycia zasobów naturalnych, włączając w to ochronę bioróżnorodności i ekosystemów w poszczególnych regionach Europy.

Komisja Europejska bardzo entuzjastycznie odniosła się do inicjatywy Wellspent publikując jej postulaty na swoich stronach internetowych. Sam Komisarz UE ds. środowiska Janez Potočnik twittuje o niej na swoim profilu.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Wersja XML