Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pieniądze na infrastrukturę informatyczną rozdane.

Istniejąca i stale rozwijana od 2010 roku Wirtualna Biblioteka Nauki (dostępna pod adresem www.wbn.edu.pl) umożliwia naukowcom i studentom bezpłatny dostęp do najważniejszych światowych baz danych i publikacji naukowych. To m.in. zasoby Web of Knowledge, w tym dostęp do indeksu cytowań Science Citation Index Expanded, baza EBSCO Publishing, ponad 1,3 tysiąca tytułów bazy Wiley-Blackwell, prawie 2 tysiące tytułów bazy Springer, zasoby Cambridge University Press czy Oxford University Press, a także elektroniczne wydania magazynów Science i Nature.

Pozostałe fundusze z tegorocznej puli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego będą przeznaczone na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych i dalszą rozbudowę infrastruktury informatycznej służącej nauce. To m.in. wydatki związane z rozwojem miejskich i lokalnych sieci komputerowych czy połączeń krajowych i międzynarodowych, a także utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych, np. centrów komputerowych, które znajdują się w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Pełna lista zwycięzców

Źródło: nauka.gov.pl

Wersja XML