Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości.

W tym roku już po raz siódmy w konkursie Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości zostaną nagrodzone gminy stwarzające dla inwestorów i przedsiębiorców dogodne warunki funkcjonowania i rozwoju, które poprzez działania przychylne przedsiębiorcom mają wpływ na spadek bezrobocia oraz przyczyniają się do rozwoju gminy, a tym samym do podnoszenia standardu życia swojej wspólnoty lokalnej.

W konkursie Gmina Atrakcyjna Turystycznie/ Powiat Atrakcyjny Turystycznie pokazujemy najlepsze samorządy, najbardziej zaangażowane w rozwój turystyki, promując jednocześnie ich region. Chcemy by konkurs przyczynił się do lepszego wykorzystania walorów turystycznych i agroturystycznych oraz ukazał potencjał turystyczny regionów. Wierzymy, że inicjatywa ta przyniesie uczestnikom wymierne korzyści zarówno samorządom, inwestorom, turystom, jak i samym mieszkańcom.

Gorąco zachęcamy do składania zgłoszeń samorządy zainteresowane kreowaniem pozytywnego wizerunku oraz chcące zaprezentować swoje dokonania a także walory do udziału w Konkursach w edycji 2012.

Zapraszamy do kontaktu z biurem:
Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.
ul. Popas 7, 02-196 Warszawa
tel./ fax: 22 6091810
e-mail: sekretariat@europa2000.pl
www.samorzady.org.pl

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Wersja XML